<img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" />

 

  Bedankt
   

 

De Nederlandse Organisatie Docenten EHBO is een vereniging die zich ten doel stelt een bijdrage te leveren aan de bevordering en ontwikkeling van het onderwijs in de Eerste Hulp.

De N.O.D.E. organiseert:

  • Opleiding Instructeur Eerste Hulp
  • Opleiding Instructeur BLS/AED en PBLS
  • Opleiding Instructeur Eerste Hulp aan Kinderen, Sportletsels, Wandelletsels
  • Nascholingsbijeenkomsten voor genoemde opleidingen
  • Seminars

Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u zich wenden tot het secretariaat van de N.O.D.E.